UMĚNÍ LEADERSHIPU

PRO ŽENY

Šestiměsíční cyklus seminářů

ve formátu mastermind skupiny pro ženy,

které hledají způsoby a cesty,

jak být ve vedoucí pozici

ženou a sama sebou.

Jsi žena, která buduje firmu nebo stojí v čele týmu?

Hledáš odpovědi na otázky jako

 • Jak být sama sebou a jak být ženou v mužském světě?
 • Jak využít ženskou sílu při vedení druhých? A jak ženská síla vlastně vede?
 • Jak si budovat přirozenou autoritu?
 • Jak se stát vzorem, který budou ostatní následovat?
 • Jak sladit práci, rodinu, děti, domácnost, partnerství a do toho ještě budovat kariéru?
 • Jak nejlépe podporovat spolupráci v týmu?
 • Jak přimět ostatní, aby dobrovolně a bez nátlaku pracovali na společném cíli?

Toužíš v práci a při vedení druhých dělat věci jinak, ale nevíš jak? Máš pocit, že žena v roli lídra musí být tak trochu muž, aby měla šanci uspět?

Vydej se na cestu sebepoznání

a zdokonalení v umění leadershipu.

"Lídři jsou tu proto, aby dávali, a dávat můžete pouze něco, co máte. Duše - která je podstatou vašeho já - je mistrem, kde naleznete vhled, tvořivost, představivost a hlubokou moudrost. Když poznáte, co se odehrává ve vašem nejhlubším nitru, budete moci rozdávat neomezeně."

Deepak Chopra

Každý z nás je lídrem. Rozhodnutí být lídrem činíme v okamžiku, kdy přijímáme novou pozici u zaměstnavatele, kdy zakládáme svou vlastní firmu, kdy se rozhodneme stát se matkou...

V pojetí, jak se dívám na leadership již několik let já a jak ho žiji a projevuji ve svém životě, se týká skutečně každého z nás a ovládnutí umění leadershipu je cestou nejen k pracovním úspěchům a kariérnímu růstu, ale hlavně ke spokojenému, šťastnému a naplněnému životu.

Umění leadershipu je v první řadě o umění být lídry sami sobě. Znát sebe sama, dokázat pracovat se svými vnitřními zdroji, vědět, kam směřujeme a jaké kvality a hodnoty nás na naší cestě provázejí. Teprve když zvládáme být lídry sami sobě, můžeme být dobrými lídry i ostatním.

Na leadership se tedy můžeme dívat jako na prostředek, kterým vyjadřujeme sebe sama a skrze toto sebevyjádření vytvářet vlastní a unikátní styl vedení lidí.

Málokdo si klade otázky typu: Jaká je MOJE filosofie leadershipu? Co skrze své vedení druhých (spolupracovníků, zákazníků, dětí, přátel…) vyjadřuji a jakým způsobem?

Přitom tyto a jim podobné otázky, zkoumání sebe sama a nalézání odpovědí jsou cestou nejen k tomu, abychom objevili lídra, který je naší přirozenou součástí, ale abychom ho hlavně co nejlépe poznali se všemi jeho kvalitami i stíny a skrze toto poznání jej přijali a začali ve svém životě projevovat.

Jedině tak můžeme docílit stavu, kdy

 • se můžeme kdykoliv - tedy i v práci - cítit uvolněně,
 • dokážeme se svými spolupracovníky navazovat zdravé a dlouhodobé vztahy založené na důvěře,
 • budeme umět správně a dlouhodobě motivovat druhé,
 • nás budou pracovní schůzky a jednání nabíjet energií, místo aby nás vyčerpávala,
 • budeme vytvářet harmonickou a podporující pracovní atmosféru, ve které se bude lidem dobře pracovat,
 • dokážeme zdravě projevovat své emoce a namísto jejich zatracování je využívat pro dobro celku,

...zkrátka kdy DOKÁŽEME KDYKOLIV, KDEKOLIV A V JAKÉKOLIV SITUACI BÝT SAMA SEBOU - BÝT ŽENOU.

“Leadership je umění.

A jako každé jiné umění je i leadership prostředkem osobního vyjádření.”

Kdysi jsem svou ženskost zatracovala...

Už 15 let zastávám různé role, ve kterých jsem pro druhé lídrem. První z nich byla pozice manažerky privátního bankovnictví pro VIP klientelu v prestižní mezinárodní bance. Bylo to období ostrých loktů a soupeření. Snažila jsem se vyrovnat kolegům, kteří na stejných pozicích vydělávali dvakrát tolik, co já. Svou ženskost jsem brala jako slabost a velkou nevýhodu.

Pak přišla role matky. Snaha být pro své děti co nejlepším vzorem tak, aby z nich vyrostly silné, zodpovědné a sebevědomé osobnosti, mi byla (a stále je) velikým učitelem. Zatoužila jsem lépe pochopit a poznat svou ženskost a její sílu a začala se v této oblasti intenzivně vzdělávat. Po této cestě jsem došla až do role, kdy na svých seminářích provázím ostatní ženy na cestě k jejich sebe-vědomí a hlubšímu sebepoznání.

V mé roli ředitelky a členky dozorčí rady společnosti SmartSelling a.s. jsem vedla tým 30 báječných lidí. Prostředí svobodné a vědomé firmy mi dalo příležitost a prostor být sama sebou a postavilo před výzvu skloubit tu ženu, kterou jsem byla, s rolí lídra. Přineslo to spoustu otázek a taky obav a strachů.

Jak mám být ženou se vším, co ke mně patří a současně dobrým a silným lídrem? Co to vlastně znamená a jak to mám udělat? Co když budu za neschopnou, když projevím svou slabost nebo emoce?

...dnes je integrovanou součástí mého života a práce

S upřímnou vírou, že je to jediná správná cesta, jsem krok po kroku při své práci a komunikaci s týmem odhalovala skutečnou Bohdanu. Naučila jsem se, jak spojit ženskost a ženskou sílu s rolí lídra. A k mému překvapení se moje obavy nenaplnily.

Naopak, jsem dnes pro druhé mnohem lepším a silnějším lídrem než dřív, těším se u nich přirozené autoritě, naše vztahy jsou hluboké a otevřené, táhneme za jeden provaz a víme, že se na sebe můžeme vzájemně spolehnout. Jsem vděčná a šťastná, že tato slova můžu říct jak o svém pracovním, tak o soukromém životě.

Má cesta k pochopení a zvládnutí umění leadershipu byla dlouhá, mnohdy trnitá a stále pokračuje.

TY MÁŠ DNES PŘÍLEŽITOST SI TU SVOU CESTU ZKRÁTIT.

STAŇ SE SOUČÁSTÍ MASTERMIND SKUPINY

12 VÝJIMEČNÝCH ŽEN.

JAK  MASTERMIND VYPADÁ

A CO TĚ V NĚM ČEKÁ?

6 KLÍČOVÝCH TÉMAT

 • Základ leadershipu - sebevědomí a sebehodnota
 • Úrovně leadershipu podle ženských archetypů
 • Jak vede ženská síla a její základní role
 • Integrovaný leadership
 • Stíny a výzvy leadershipu žen
 • Vlastní filosofie leadershipu

6 ŽIVÝCH DVOUDENNÍCH SETKÁNÍ

Základ mastermindu tvoří sled živých dvoudenních setkání jednou měsíčně. V rámci hlavních témat využíváme jak moudrosti skupiny a zkušeností žen v ní, tak pracujeme individuálně s cílem postupně mapovat, tvořit a začít v životě projevovat svůj vlastní a originální styl leadershipu.


Po každém setkání skupiny naživo se koná online webinář, kde je prostor pro otázky a odpovědi a také pro sdílení poznatků, úspěchů a neúspěchů a pokroků v jednotlivých tématech.

6 SETKÁNÍ ONLINE


ČLENSKÁ SEKCE

Pro celou skupinu je k dispozici členská sekce s:

 • základním shrnutím jednotlivých setkání
 • záznamy webinářů
 • potřebnými podklady a
 • další inspirací

Kontakt a sdílení menších skupinek - triád - mezi živými setkáními celé skupiny nabízí další možnost průběžné vzájemné podpory a inspirace.

TRIÁDY


UZAVŘENÁ

FACEBOOKOVÁ

SKUPINA

Facebooková skupina poskytuje virtuální prostor pro flexiblinější, okamžité a přímé sdílení vhledů, poznatků a aktuálního dění s celou skupinou, průběžnou vzájemnou podporu, kladení otázek, získávání odpovědí či dělení se o inspirativní články, videa, knihy...

Co o projektu a spolupráci se mnou říkají ostatní?

Alice Kirš, účastnice mastermindu Umění leadershipu pro ženy 2016

Mám ráda, když věci dávají smysl a práce Bohdany má víc než smysl! V průběhu šesti setkání, které byly Bohdanou vždy vedeny s velkou profesionalitou a zároveň lehkostí, jsem našla část smyslu v sama sobě. Odnáším si obrovské množství poznatků o sobě, o tom jak pracovat s týmem a mastermind vnímám jako investici do budoucna, ze které čerpám doposud a věřím, že i nadále budu.

Kateřina Červinkováúčastnice mastermindu Umění leadershipu pro ženy 2016

Účast v tomto programu je mou nejlepší investicí tohoto roku!

Lucie Harnošováúčastnice mastermindu Umění ženského leadershipu 2016

Seminář Ženského leadershipu byl pro mě velmi inspirující a poučný. Spoustu věcí jsem si uvědomila. V některých momentech jsem se i rozbrečela.
Největší uvědomění, které jsem si odnesla bylo, že se stále chovám jako muž, že neustále v sobě potlačuji ženu. Proto můj život vypadá jak vypadá. Je nejvyšší čas to změnit. Děkuji za nakopnutí :-).

Magda Daňhelováúčastnice semináře Umění ženského leadershipu

Bohdana v sobě snoubí vlastnosti, které není pro většinu lídrů jednoduché spojit, natož je využívat zároveň. Má přirozenou autoritu, velkou jasnost, přímost a fokus a zároveň se dokáže nacítit na situace a lidi, podpořit je, ukázat jim směr, nebo je jen jemně popostrčit. Osobně velmi obdivuji její vyzrálost a nekonečné nadšení učit se a rozvíjet se.

Michaela Brosterbývalá projektová manažerka ve SmartSelling a.s.

Kdyz se řekne "leadership", můžeme si představit pár velkých představitelů a hlav firem, které si s tím spojujeme. Velké vůdce, kteří dokáží motivovat velkou skupinu lidi. V řadě knih byla popsána pravidla a zákonitosti leadershipu. Takže když se tím tématem zabýváme, tak věříme, že víme, co v sobe jako lídři rozvíjet, jaké hodnoty následovat a jak komunikovat a vést lidi.

Ale v posledním roce, když jsme se scházely se skupinou žen, abychom objevovaly zákonitosti ženského leadershipu a zaměřily se na to, jak vlastně vedeme skrz ženskou energii, tak jsem zjistila, že tam ty dosud popsané zákonitosti z větší části neplatí. Navnímala jsem, že jako ženská “lídryně” můžu zůstat 100% ženou a dokonce zdánlivě parivnější a více v pozadí, než jsem dosud u leadershipu viděla, slyšela a četla. Jakoby zde ještě víc záleželo na osobní vyzrálosti, protože se ani trochu nedá nahradit cílenou akcí, mužskou energií. Jako bychom řídily jako lídryně situace mnohem nenápadněji a úplně nepřímo a přesto mocně. Jakoby naše vedení druhých šlo 100% z nitra, jako bychom ho jen vyzařovaly a ani trochu nedělaly aktivně. A tohle by se měly ženy dozvědět. Měly by vědět, že ženský leadership znamená navenek nedělat nic a všechna "práce" se přesouvá dovnitř, do vyzařování vlastní velikosti a přesvědčivosti, vnitřních hodnot a plné autenticity. A tímto vyzařováním vést ostatni. Ale bez zaměření! Bez cíle! Jen je vést a vědět, že oni taky vědí, kam jdeme! Je to jako čarování v praxi. Jen ne na ženských kruzích, ale v praxi.

Kéž se mi daří vše, co jsem se během tohoto roku úplně mimochodem o síle své zralosti a vědění naučila, používat v podnikání, mezilidských vztazích, partnerství a v mateřství. Je krásné nedělat nic, jen být a být v tom tak velká, že se věci dějí správně.

Lucie Kolaříkováúčastnice mastermindu Umění leadershipu pro ženy 2016

Pokud autorita v mém okolí nežije, co říká, nemá ani můj respekt, ani důvěru. Kdo ale má mou nekonečnou důvěru, úctu, vděčnost a obdiv, to je Bohdanka Kabátová, která vstoupila do mého života coby ředitelka Firmy 2.0, kde je naprosto přirozenou autoritou, inspirativním, charismatickým, moudrým leaderem, který je svým lidem vždy ochoten pomoci, což se jí díky obrovskému daru empatie, zkušenostem, znalostem a daru vidět věci s nadhledem a pravdivě, vždy daří, ať už se jedná o jakkoli velký problém. Posledním dílkem do skládačky dokonalého leadera je schopnost vidět, rozvíjet a vážit si potenciálu v lidech kolem sebe. A i když se naše cesty pracovně rozešly, na takovéto vedení, potažmo hlavně na takového člověka, jako je Bohdanka, se zapomenout nedá. Díky, že jsi, Bohdanko!

Iveta Kišovábývalá zaměstnankyně Firmy 2.0 s.r.o.

TVÁ PŘÍLEŽITOST JE TADY A TEĎ

VYKROČ

společně se mnou a dalšími ženami na cestu hlubšího sebepoznání.

OTEVŘI SE

vzájemné inspiraci, sdílení a podpoře v kruhu moudrých a zkušených žen.

POZNEJ

společně s nimi přínosy i výzvy současného ženského leadershipu.

A OBJEV

svou vlastní, jedinečnou a originální filosofii vedení druhých.


Přihlášky do cyklu vzdělávacích seminářů ve formátu mastermind skupiny Umění leadershipu pro ženy jsou aktuálně uzavřeny. Pokud máš zájem o účast, napiš nám.

Cena celého cyklu je 57.000 Kč bez DPH.

Tato částka zahrnuje 6 dvoudenních setkání naživo, 6 online webinářů, informace a inspiraci v členské sekci, společnou práci v menších skupinách v podobě triád během celého programu a společnou Facebookovou skupinu. Ubytování a stravu si hradí účastnice individuálně.

Ale to není vše! Jako dárek jsem pro všechny účastnice navíc připravila ještě dva speciální bonusy.

 • BONUS č. 1 - Přístup do mého online vzdělávacího programu Boží koučink v hodnotě 5.490 Kč


  Boží koučink je High Performance Training Program, ve kterém po dobu šesti týdnů provázím účastníky na cestě k naplněnému, spokojenému a úspěšnému životu skrze nastolení jasného směru, dosažení a udržování vyšší úrovně energie a produktivity, budování kvalitních vztahů a umění pozitivního ovlivňování, správnému psychickému nastavení a využití mentality úspěšných lidí.

  Jakožto účastnice cyklu Umění leadershipu pro ženy získáš do tohoto programu doživotní přístup a budeš jím moci nejen projít ve svém vlastním čase a tempu, ale také se k němu kdykoliv v budoucnu vracet.
 • BONUS č. 2: Individuální 60-minutový mentoring v hodnotě 4.000 Kč


  Každá účastnice cyklu Umění leadershipu pro ženy získá také možnost se mnou absolvovat hodinový individuální mentoring. Kdykoliv v průběhu naší společné práce se se mnou budeš moci podívat na jakékoliv téma, které pro tebe bude aktuální.

KDE A KDY SE BUDEME PO DOBU 6 MĚSÍCŮ VÍDAT?

Setkání uplynulých ročníků probíhala v nádherném a harmonickém prostředí Penzionu Samsara v Blansku.

OTÁZKY, KTERÉ SI MOŽNÁ KLADEŠ...

 • Pro koho je tento program určený? Je pro mě vhodný?

  Cyklus Umění leadershipu je určen pro ženy, které
  - jsou podnikatelky nebo manažerky
  - mají alespoň dvouletou zkušenost v roli lídra týmu nebo firmy
  - jsou otevřené otázkám osobního rozvoje
  - jsou aktivní v oblasti vlastního rozvoje a růstu a hledají cesty, jak vědomý způsob bytí zakomponovat do své práce
 • Jak velká bude skupina žen v programu?

  Aby byl pro všechny účastnice mastermind co nejúčinnější a každá jste si mohly z něj odnést co nejvíce, je program otevřený pro maximálně 12 žen.
 • Jak budou probíhat dvoudenní setkání na Samsaře?

  Setkání jsou naplánována vždy na pondělí a úterý jednou za měsíc. Na každém z nich skupinu provedu jedním ze šesti hlavních témat.
  Součástí programu budou přednášky, diskuse, brainstormingy, sebereflexe, vzájemné sdílení i prožitková cvičení. Budeme společně hledat odpovědi na otázky, které se objeví. Krok po kroku budeme objevovat svět a krásy integorvaného ženského leadershipu a jeho projevy v každé z nás.
 • Je to dost peněz. Nevím, jestli si to můžu dovolit.

  Vím, jak se cítíš. Já sama jsem si před několika lety kladla úplně stejnou otázku. Naskytla se mi příležitost vycestovat do Kalifornie na koučovací výcvik a nebyla jsem si vůbec jistá, jestli jsem ochotná a schopná do sebe a svého vzdělání nainvestovat několik desítek tisíc korun. Hlavou se mi honily stovky myšlenek, včetně toho, jestli to není sobecké vůči rodině, která by za ty peníze mohla jet na krásnou a dlouhou dovolenou.
  Dnes vím, že už samotné rozhodnutí dovolit si do sebe a vlastního vzdělání, rozvoje a růstu zainvestovat, je transformační a představuje důležitý krok na cestě k vyššímu umění leadershipu.
  Dovolená s rodinou je určitě potřeba, stejně jako nový nábytek či jiné potřebné vybavení domácnosti. Když si však odmyslím všechny hmotné statky a představím si, že bych se měla jednou ocitnout někde sama na chodníku bez jakýchkoliv prostředků, vím, že to nejcennější a to jediné, co mi nikdo nidky nevezme, budu mít v sobě. A na tom můžu kdykoliv cokoliv stavět. Klidně i znova a od nuly.
  Věř mi. Jednou se ohlédneš a uvidíš, že tato investice byla jedním z tvých nejlepších rozhodnutí letošního roku.
 • Chci se programu zúčastnit, ale nejsem schopná zaplatit celou částku najednou. Je možnost úhrady na splátky?

  Ano. Možnosti úhrady na splátky najdeš v objednávkovém formuláři. Pokud zvolíš v objednávce platbu na splátky, vystaví se ti ihned tři zálohové faktury, kdy druhá a třetí mají o 1 a 2 měsíce delší splatnost. Jednu fakturu tedy uhradíš ihned a další dvě pak podle jejich splatnosti.
 • Co když se mi program nebude líbit a budu z něho chtít vystoupit? Dostanu své peníze zpět?

  Jednou z klíčových vlastností silných a úspěšných lídrů je vnitřní integrita. Rozhodnutí o vstoupení do půlročního programu je dlouhodobým závazkem nejen vůči sama sobě, ale také vůči celé skupině. Jakmile se pro účast v tomto programu rozhodneš, očekávám, že jsi své rozhodnutí provedla uváženě a v rámci své vnitřní integrity toto rozhodnutí nehodláš měnit.
  Přesto nabízím garanci spokojenosti. Pokud na konci prvního dne našeho prvního živého setkání zjistíš, že tento program pro tebe není z jakéhokoliv důvodu vhodný, můžeš se rozhodnout jej ještě ten večer opustit. V takovém případě ti vrátíme 85% z ceny programu.
  V případě pozdějšího vystoupení z programu je částka nevratná s ohledem na jiné ženy, které mohly tvé místo využít, avšak nedostaly k tomu příležitost.
 • Už teď vím, že se nebudu moci zúčastnit jednoho nebo více termínů osobních setkání. Co s tím?

  Dvoudenní setkání na Samsaře jsou základní a nejdůležitější součástí celého programu, přičemž každé setkání bude zaměřené na konkrétní téma. Pro docílení nejlepšího možného výsledku a získání maximálního užitku doporučuji účast na všech živých setkáních.
  Vynechání některého z nich však nenaruší celkový přínos, který pro tebe celý program bude mít. Pro tyto případy budou pro tebe a ostatní účastnice mastermindu v členské sekci k dispozici informace, včetně stručného shrnutí jednotlivých setkání a možnosti klást případné otázky či vkládat komentáře.
  Cena se hradí za celý program bez ohledu na to, zda se zúčastníš všech částí půlročního programu či nikoliv.
 • Co když zmeškám některý z webinářů?

  Nemusíš se bát, že by ti něco uniklo. Všechny webináře budou nahrávány a jejich záznamy budou k dispozici v členské sekci. A pokud budeš mít nějaké dotazy, budeš je moci poslat předem a na záznamu si pak odpovědi i na ty své otázky poslechneš v čase, který ti bude vyhovovat.
 • Nikdy jsem se nezajímala o osobní rozvoj. Je pro mě tento program vhodný?

  Jak je napsáno u první otázky, program je primárně určen ženám, které jsou osobnímu rozvoji otevřené a mají s ním již nějaké zkušenosti. Pokud tě však tento program velmi silně oslovuje a přitahuje, může to být znamením, že jsi připravená do světa osobního rozvoje vstoupit a tento cyklus může být na této cestě tvým prvním krokem. Jestliže cítíš, že jsi připravená se otevřít, jsi vitána.
 • Jak bude probíhat individuální mentoring, který je součástí bonusů?

  Mentoring bude probíhat buďto online přes Skype, nebo po dohodě osobně v době konání živých setkání (před jejich zahájením nebo po jejich ukončení).
  Sama si zvolíš, v které části celého cyklu budeš chtít mentoring absolvovat. Využití tohoto bonusu a dohodnutí termínu bude plně v tvé kompetenci, přičemž individuální sezení musí proběhnout nejpozději do konce roku 2017.

MÁŠ POCHYBNOSTI A DALŠÍ OTÁZKY?

Zajímá tě tento projekt, uvažuješ o své účasti, ale máš ještě nějaké otázky, na které bys ráda znala odpovědi?

Nebo mě chceš jen blíže poznat a promluvit si se mnou osobně, než uděláš finální rozhodnutí?

Ráda tě ve tvém rozhodování podpořím v podobě 30-minutové Skype konzultace.

Napiš mi na info@bohdanakabatova.cz a domluvíme si vhodný termín.

"Úroveň a kvalita vašeho vztahu k sobě sama určuje, jak úspěšnými a oblíbenými lídry budete."

ŽENOU je možné být za všech okolností a ve všech situacích.

ŽENA, která se dokáže projevit ve své ženské síle a umí ji využívat,

je přitažlivá, šťastná, spokojená, inspirující, úspěšná

a silným vzorem pro ostatní.

BUĎ TAKOVOU ŽENOU I TY.